TRAVEL REASONS
Travel Reasons (voordien Roadtrippers of the Sun) is een reisblog dat bestaat uit 2 leden, namelijk Sigrid Rijckoort en Bryan Blaes. Wij vonden dat er tamelijk weinig informatie over het hele pakket van reizen aan bod kwam in blogs. Wij willen daar verandering in brengen. Daarom gaan wij op verkenning naar verschillende (nog onbekende) plaatsen in de wereld.